Tutorials och förkortningar

Här finns länkar och beskrivningar på tekniker som används i mina mönster.

Förkortade varv med vänd och varva (vov)

Tekniker för Lövberga:

i-snoddsavmaskning samt steekat sprund kommer inom kort.