Tutorials och förkortningar

Här finns länkar och beskrivningar på tekniker som används i mina mönster.

Förkortade varv med vänd och varva (vov)

Tekniker för Lövberga:


i-snoddsavmaskning kommer inom kort.